Ngày đến
Ngày đi
Loại phòng
Loại giường
Số người
Số phòng

Tỷ giá

Đồng VNĐ
-
-
-
Cty CP Hùng Vương Louis
CTHĐQT: Mr Nguyễn Kỳ Thành
GĐĐH: Mr Vũ Đức Hạnh

Add : 121 Hùng Vương, TP-Đà nẵng
Tel : (84) 0511.3867889  - 3867887
Hotline: 0927.456788
Fax : (84) 0511.3867676
Email : info@louishotel.com.vn
skype:louishotel-danang
Website : www.louishotel.com.vn
MST: 0401583729


www.louishotel.com.vn
Thoâng tin du lòch
Quán Bà Thôi
Địa chỉ: 96 - 98 Lê Đình Dương, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3 825384

Các món đặc biệt:

Cháo nghêu: 30.000 VNĐ
Mực hấp gừng: 40.000 VNĐ
Tôm sú nướng biển: 220.000 VNĐ