Ngày đến
Ngày đi
Loại phòng
Loại giường
Số người
Số phòng

Tỷ giá

Đồng VNĐ
-
-
-
Cty CP Hùng Vương Louis
CTHĐQT: Mr Nguyễn Kỳ Thành
GĐĐH: Mr Vũ Đức Hạnh

Add : 121 Hùng Vương, TP-Đà nẵng
Tel : (84) 0511.3867889  - 3867887
Hotline: 0927.456788
Fax : (84) 0511.3867676
Email : info@louishotel.com.vn
skype:louishotel-danang
Website : www.louishotel.com.vn
MST: 0401583729


www.louishotel.com.vn
Thoâng tin du lòch
Bún Bò
BÚN BÒ TÍ:
Địa chỉ: 82 Đỗ Quang - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 615515

QUÁN BÚN BÒ HUẾ TUẤN THANH:
Địa chỉ: 205 Đong Đa - Đa Nang
Điện thoại: 0905 655122

QUÁN BÚN BÒ HUẾ DÌ BỐN:
Địa chỉ: 356 Tran Cao Van - Đa Nang
Điện thoại: 0511 3 711284