Ngày đến
Ngày đi
Loại phòng
Loại giường
Số người
Số phòng

Tỷ giá

Đồng VNĐ
-
-
-
Cty CP Hùng Vương Louis
CTHĐQT: Mr Nguyễn Kỳ Thành
GĐĐH: Mr Vũ Đức Hạnh

Add : 121 Hùng Vương, TP-Đà nẵng
Tel : (84) 0511.3867889  - 3867887
Hotline: 0927.456788
Fax : (84) 0511.3867676
Email : info@louishotel.com.vn
skype:louishotel-danang
Website : www.louishotel.com.vn
MST: 0401583729


www.louishotel.com.vn
Thoâng tin du lòch
Chả - nem chua - tré
CHÁO CHẢ LỘC :
- Địa chỉ: Trần Bình Trọng (gần ngã 5) - Đà Nẵng

CHÁO CHẢ HƯỜNG :
- Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu - Đà Nẵng

CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HỒNG :
- Địa chỉ: 90 Lý Tự Trọng - Đà Nẵng

NEM TRÉ BÀ BÌNH :
- Địa chỉ: 77 Hải Phòng - Đà Nẵng

NEM TRÉ BÀ ĐỆ :
- Địa chỉ: 81 Hải Phòng -
Đà Nẵng

NEM TRÉ BÀ CÚC :
- Địa chỉ: 107 Hải Phòng -
Đà Nẵng

NEM - CHẢ -TRÉ :
- Địa chỉ: 96 Triệu Nữ Vương -
Đà Nẵng